Juncosa Bonet, E. (2021). «Nós vivim e passam ab gran afany e misèria nostra vida e stat». Las dificultades económicas de una reina viuda. El caso de Margarita de Prades (v. 1410-1430). 2ª parte: El reinado de Alfonso el Magnánimo hasta la muerte de la reina (1416-1430): «Nós vivim e passam ab gran afany e misèria nostra vida e stat». The Financial Difficulties of a Widowed Queen. The Case of Margarita de Prades (w. 1410-1430). 2nd part: The Reign of Alfonso the Magnanimous until the Death of the Queen (1416-1430). Aragón En La Edad Media, (32), 187–224. https://doi.org/10.26754/ojs_aem/aem.2021325222