Barber Blasco, A. (2021). Per via de càstich e correcció: violència domèstica i llicències de càstigs a la València baixmedieval.: Per via de càstich e correcció: domestic violence and punishment licenses in late medieval Valencia. Aragón En La Edad Media, (32), 7–29. https://doi.org/10.26754/ojs_aem/aem.2021326212