Barber Blasco, A. (2021) «: Per via de càstich e correcció: domestic violence and punishment licenses in late medieval Valencia»., Aragón en la Edad Media, (32), pp. 7–29. doi: 10.26754/ojs_aem/aem.2021326212.