Barber Blasco, A. «: Per via De càstich E correcció: Domestic Violence and Punishment Licenses in Late Medieval Valencia». Aragón En La Edad Media, n.º 32, diciembre de 2021, pp. 7-29, doi:10.26754/ojs_aem/aem.2021326212.