(1)
Barbero, E.; Molina Chueca, J. El Desempleo Juvenil En Europa Y EspaƱa. AIS 1, 137-155.