(1)
Sánchez Fumanal, A. Intervención Con Grupos socioterapéuticos. AIS 1, 227-233.