[1]
Ducatteau, H.E.M.-V.G. 2023. Arendt, H. (2017). "À travers le mur. Un conte et trois paraboles", precedido de "Notre enfant" de Martha Arendt, traducido do alemán por Diane Meur, edición establecida e presentada por Karin Biro, París, Payot, 224 páxinas. ISBN 978-2-228-91876-3. Ondina - Ondine. 9 (dic. 2023), 274–276. DOI:https://doi.org/10.26754/ojs_ondina/ond.202398717.