Ducatteau, H. E. M.-V. G. (2023) «Arendt, H. (2017). "À travers le mur. Un conte et trois paraboles", precedido de “Notre enfant” de Martha Arendt, traducido do alemán por Diane Meur, edición establecida e presentada por Karin Biro, París, Payot, 224 páxinas. ISBN 978-2-228-91876-3», Ondina - Ondine, (9), pp. 274–276. doi: 10.26754/ojs_ondina/ond.202398717.