Delgado Cerrillo, B. (2023) « 163 pp»., Ondina - Ondine, (9), pp. 280–284. doi: 10.26754/ojs_ondina/ond.202399968.