[1]
H. E. M.-V. G. Ducatteau, «Arendt, H. (2017). "À travers le mur. Un conte et trois paraboles", precedido de “Notre enfant” de Martha Arendt, traducido do alemán por Diane Meur, edición establecida e presentada por Karin Biro, París, Payot, 224 páxinas. ISBN 978-2-228-91876-3», Ondina, n.º 9, pp. 274–276, dic. 2023.