Gascón García, J. (2018). Publicar en tiempos convulsos. Titivillus, 1, 341-358. https://doi.org/10.26754/ojs_titivillus/titivillus.201503110