MART├ŹN VELASCO, M. La biblioteca invisible del IV Duque de Uceda (1649-1718). Titivillus, v. 1, p. 373-388, 17 oct. 2018.