Garrido, G. (2023). JORGE PÉREZ JARAMILLO - Medellín. Urbanismo y sociedad. ZARCH, (19), 249. https://doi.org/10.26754/ojs_zarch/zarch.2022197400