Una literatura mundial (im)possible

L'emergència de l'Altre en "Blasted" i "Attempts on her life"

Autores/as

  • David Aguilar Universitat de Barcelona

Palabras clave:

Literatura Comparada, Blasted, Attempts on her life, Alteritat, Orientalisme

Resumen

Aquest article pretén abordar el debat de la possibilitat (o la impossibilitat) d’una literatura mundial mitjançant l’anàlisi de dues peces clau en el desenvolupament de la dramatúrgia britànica contemporània: Blasted, de Sarah Kane, i Attempts on her life, de Martin Crimp. L’article se centrarà, especialment, en els modes d’aparició de l’alteritat que presenten les obres en qüestió, en la seva relació amb Occident com a identitat i com a discurs, i en les problemàtiques que susciten entorn de la noció de representació en el marc d’una globalització esperonada per la consolidació del capitalisme multinacional. Es mostrarà que ambdues peces ofereixen la possibilitat de reflexionar respecte d’una literatura mundial i mundana des d’Occident, que assumeix la pròpia posició per comprometre’s amb un projecte crític que tingui en compte els reptes i les tensions inherents a l’espai global contemporani. Així, es volen indicar altres modes de contribució específics als debats de la Literatura Comparada com a disciplina.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

AHMED, S. (2014): The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press.

ASHCROFT, B.; GRIFFITHS, G.; i TIFFIN, H. (1998c): “El imperio contraescribe: introducción a la teoría y la práctica del postcolonialismo”, dins VEGA, M.J.; i CARBONELL, N. La literatura comparada: principios y métodos. Madrid: Gredos.

AUGE, M. (2000): Los “no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Gedisa.

BASSNETT, S. (1998a): “¿Qué significa literatura comparada hoy?” dins ROMERO LÓPEZ, D. (comp.): Orientaciones en literatura comparada. Madrid: Arco/Libros.

BAUDRILLARD, J. (1978b): Cultura y simulacro. Barcelona: Kairós.

CARNEVALI, D. (2013): “Teatre per a un món on el mateix teatre ha mort? Crisi del drama i interpretació de la realitat: Attempts on her life, de Martin Crimp”, a Estudis escènics: quaderns de l’Institut del Teatre [en línia], n.39-40.

CHAITIN, G. (1998d): “Otredad. La literatura comparada y la diferencia” dins VEGA, M.J.; i CARBONELL, N. La literatura comparada: principios y métodos. Madrid: Gredos.

CRIMP, M. (2007): Attemps on her life. London: Faber and Faber.

DEBORD, G. (1999): La sociedad del espectáculo. Valencia: Pre-Textos.

DERRIDA, J. (1995): Espectros de Marx. El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva Internacional. Madrid: Editorial Trotta.

FOKKEMA, D.W. (1989): “La literatura comparada i el nou paradigma”, a Els Marges, n.40, pp. 5-18.

GNISCI, A. (1998e): “La literatura comparada como disciplina de descolonización”, dins VEGA, M.J.; i CARBONELL, N. La literatura comparada: principios y métodos. Madrid: Gredos.

JAMESON, F. (1991b): El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Barcelona: Paidós.

JAMESON, F. (2011): “La literatura del Tercer Mundo en la era del capitalismo multinacional”, a Revista de Humanidades, n.23, pp. 163-193.

JAUSS, H-R. (2001a): “Cambio de paradigma en la ciencia literaria”, dins RALL, D. (comp): En busca del texto. Teoría de la recepción literaria. México D.F.: UNAM.

KANE, S. (2001c): “Blasted”, dins Complete plays. London: Bloomsbury Methuen Drama.

LUCKHURST, M. (2003b): “Political Point-Scoring: Martin Crimp's Attempts on her Life”, a Contemporary Theatre Review, vol.13 (1), pp. 47-60.

MANDEL, E. (1975): Late Capitalism. Norfolk: NLB.

MCHALE, B. (1992): Constructing postmodernism. New York: Routledge.

OWENS, C. (2001d): “El impulso alegórico: contribuciones a una teoría de la posmodernidad”, dins WALLIS, B. (comp.).: Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal.

SAID, E.W. (1991): “Introducció” dins Orientalisme. Vic: Eumo.

SAID, E.W. (1983): The World, the Text and the Critic. Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press.

SAUNDERS, J. (2018): “From Potency to Impotency: Sarah Kane’s Play Blasted as a National Narrative”, a, Midwest Quarterly: A Journal of Contemporary Thought, vol.59 (2), pp.145-162.

SIERZ, A. (2001b): In-Yer-Face Theatre. British Drama Today. London: Faber and Faber.

SZONDI, P. (1988): Teoria del drama modern (1880-1950). Barcelona: Institut del Teatre.

WELLEK, R. (1998b): “La crisis de la literatura comparada”, dins VEGA, M.J.; i CARBONELL, N. La literatura comparada: principios y métodos. Madrid: Gredos.

WELLEK, R; i WARREN, A. (1966): Teoría literaria. Madrid: Gredos.

ZIMMERMANN, H. (2003a): “Images of Woman in Martin Crimp’s Attempts On Her Life”, a European Journal of English Studies, vol.7 (1), pp.69-85.

Descargas

Publicado

2022-01-03

Número

Sección

Artículos