El pilar 23 de la catedral de Tortosa: algunas observaciones y propuestas

Autores/as

  • Jacobo Vidal Franquet Universidad de Barcelona

DOI:

https://doi.org/10.26754/ojs_artigrama/artigrama.2021368113

Palabras clave:

Arquitectura medieval, Arquitectura gótica, Corona de Aragón Medieval, Catedral de Tortosa, Pere Compte

Resumen

En este artículo se propone una relectura del proceso constructivo del primer tramo de la nave de la catedral de Tortosa. El cambio de proyecto, visible en la base de los pilares, se atribuye a Pere Compte y Antoni Queralt, y se data hacia 1490.

 

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Alanyà, J., “La façana de la Catedral de Tortosa. Informació rebuda pel tribunal de la Cúria episcopal a instància del procurador fiscal. Any 1621”, Butlletí Oficial del Bisbat de Tortosa, 2011, pp. 111-120.

Almuni, V., “La catedral de Tortosa”, en Pladevall i Font, A. (dir.), L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura, vol. 1, Barcelona, Enciclopèdia catalana, 2002, pp. 325-345.

Almuni, V., Un exemple de fàbrica baixmedieval de gran envergadura. La catedral de Tortosa als segles XIV i XV. Estudi documental, Tesis doctoral, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2003.

Almuni, V., La catedral de Tortosa als segles del gòtic, Onada, Benicarló, 2007.

Almuni, V., “La capçalera de la catedral de Tortosa (1375-1440)”, en Pladevall i Font, A. (dir.), L’art gòtic a Catalunya. Escultura, vol. 2, Barcelona, Enciclopèdia catalana, 2007, pp. 224-230.

Almuni, V., “La catedral de Tortosa”, en Carbonell, J. Á. y Vidal, J. (eds.), Art i cultura. Història de les Terres de l’Ebre, vol. 5, Tarragona, Fundació Privada Ilercavònia Futur, Universitat Rovira i Virgili, 2010, pp. 29-34.

Canalda, S., Maria, temple i ciutat. Els frescos de la santa Cinta en el context del barroc, Tortosa, Fundació Duran i Martí, 2018.

Carbonell Buades, Mª, “Convocarunt omines peritissimos. Acerca de los arquitectos llamados a la consulta gerundense de 1416”, en Obra congrua, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2017, pp. 85-95.

Chiva Maroto, G. A., Francesc Baldomar, maestro de obra de la seo. Geometría e inspiración bíblica, Tesis doctoral, Valencia, Universitat Politècnica de València, Escuela Superior de Arquitectura, 2014. http://hdl.handle.net/10251/48481

Costa Jover, A., Análisis del proceso de construcción-deconstrucción de la catedral de Tortosa, Tesis doctoral, Universitat Rovira i Virgili, Unitat Predepartamental d’Arquitectura, 2015. http:// hdl.handle.net/10803/351952.

Domenge, J. y Sureda, M., “Una o tres naus? Les consultes de 1386 i 1416 sobre la continuació de la catedral de Girona”, en Domenge i Mesquida, J. y Vidal Franquet, J. (eds.), Visurar l’arquitectura gòtica: inspeccions, consells i reunions de mestres d’obra (s. XIV-XVIII), Palermo, Caracol, 2017, pp. 77-141.

Fumanal, M. y Vidal, J., “L’escultura medieval”, en Carbonell, J. Á. y Vidal, J. (eds.), Art i cultura. Història de les Terres de l’Ebre, vol. 5, Tarragona, Fundació Privada Ilercavònia Futur, Universitat Rovira i Virgili, 2010, pp. 61-72.

Muñoz, H., “Els Garret i la capella de l’Assumpció de la catedral de Tortosa”, Butlletí Arqueològic, 25, 2003, pp. 301-316.

Muñoz, H., Art a la catedral de Tortosa, vol. II, Tortosa, Ajuntament, 2017.

Vergés, M. y Vinyoles, T., “Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona”, en Catalunya Romànica, vol. XX, Barcelona, Enciclopèdia catalana, 1992, pp. 154-165.

Vidal, J., “L’escultura gòtica tardana a Tortosa”, en Pladevall i Font, A. (dir.), L’art gòtic a Catalunya. Arquitectura, vol. 2, Barcelona, Enciclopèdia catalana, 2002, pp. 200-204.

Vidal, J., “Quatre pintors de Tarragona a la ciutat de Tortosa. Algunes notícies d’arxiu”, Anuario de Estudios Medievales, 33/1, 2003 pp. 463-485.

Vidal, J., “Pere Compte, mestre major de l’obra de la seu de Tortosa”, Anuario de Estudios Medievales, 35/1, 2005, pp. 403-431.

Vidal, J., “L’església de Sant Jaume de Tortosa. Documents sobre la ‘promoció artística’ del Municipi a la Baixa Edat Mitjana”, Recerca, 9, 2005, pp. 171-198.

Vidal, J., “Assaig de panorama de les arts a la Tortosa del Renaixement”, en Cultura i art a la Tortosa del Renaixement, Tortosa, Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, 2005, pp. 125-269.

Vidal, J., Les obres de la ciutat. L’activitat constructiva i urbanística de la Universitat de Tortosa a la baixa edat mitjana, Barcelona, PAMSA, 2008.

Vidal, J.,“ Els dos testaments coneguts de Joan Petit Sarnoto. Edició i notes”, Butlletí de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 23-24, 2009, pp. 17-32.

Vidal, J., “La catedral tardogótica de Tortosa”, en Alonso Ruiz, B. y Rodríguez Estévez, J. C. (coords.), 1514. Arquitectos tardogóticos en la encrucijada, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2016, pp. 138-150.

Vidal, J., Gènesi i agonies de la catedral de Tortosa, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2020.

Vidal, J., “Pere Garçó de Savoia, mestre d’esglésies de cuius habilitate vocis fama multa enarrat”, (en prensa).

Vidal, J., “La cofradía de constructores de Tortosa (c. 1438-1582)”, Lexicon, 33, (en prensa).

Vidal, J. y Beseran, P., “Unes mènsules de Pere Garçó, escultor de la Savoia”, Retrotabulum Maior, 1, 2015, pp. 173-182.

Vidal, J. y Conejo, A., “Lo que diga el maestro. Antoni Queralt, un cantero de prestigio en la Corona de Aragón c. 1500”, en Grilo, F., Balsa de Pinho, J. y Nunes da Silva, R. J. (coords.), Da traça a edificaçao. A arquitetura dos séculos XV e XVI em Portugal e na Europa, Lisboa, Theya Editores, Artis Press, Instituto de História da Arte, 2020, pp. 57-73.

Zaragozá, A., “Componiendo con vuelos, maclas e intersecciones en el episodio tardogótico valenciano”, en Historia de la Ciudad, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2015, pp. 90-102.

Zaragozá, A., “El taller de escultura de Pere Compte”, en Geografías de la movilidad artística. Valencia en época moderna, Valencia, Universidad de Valencia, 2021, pp. 11-37.

Zaragozá, A. y Gómez-Ferrer, M., Pere Compte, arquitecto, Valencia, Generalitat Valenciana, 2007.

Descargas

Publicado

09-12-2022

Cómo citar

Vidal Franquet, J. (2022). El pilar 23 de la catedral de Tortosa: algunas observaciones y propuestas. Artigrama, (36), 317–338. https://doi.org/10.26754/ojs_artigrama/artigrama.2021368113